Avskoging er ei nemning på ein prosess der område kledd av skog vert endra til andre typar vegetasjon, eller til ørken. Avskoging i Afrika er døme på ein slik prosess. Avskoginga kan koma av menneskeleg verksemd eller av endringer i klima.

Frå Sossusvlei-ørkenen i Namibia.

I Noreg vart Rørosvidda avskoga etter hard hogst av trevirke for gruvedrifta på Røros. På kysten er mange område avskoga som følgje av hogst etterfølgd av hard beiting. For å hindre avskoging, har Noreg sidan 1893 i skogbrukslovgivinga hatt lovverk for å ta vare på vernskogen.

Bakgrunnsstoff endre