Bibsys

(Omdirigert frå BIBSYS)

BIBSYS er ei administrativ eining under NTNU, som yter tenester til norske fag- og forskingsbibliotek.

Gjennom biblioteksystemet BIBSYS får studentar, forskarar og ålmenta tilgang til ulike bibliotekressursar.

Bakgrunnsstoff endre