Bamble prosti er eit tenestedistrikt i Agder og Telemark bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Kragerø. I geografisk utstrekking svarar prostiet til kommunane Bamble, Drangedal og Kragerø.

Kragerø kyrkje
Foto: Sean Hayford O'Leary
Bamble kyrkje
Foto: Trond Strandsberg
Sannidal kyrkje
Foto: Trond Strandsberg
Drangedal kyrkje
Foto: Hallvard Straume
Kroken kyrkje
Foto: Trond Strandsberg

Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eit eller fleire sokn. Fram til 2004 var prestetenesta lokalt organisert i prestegjeld.

Sokn i Bamble prostiEndra

Kragerø kommuneEndra

Bamble kommuneEndra

Drangedal kommuneEndra

Sjå ògEndra

BakgrunnsstoffEndra