I fysikk er ein bane stien som ein lekam lagar rundt ein annan lekam, under påverknad av ei sentripetalkraft, t.d. gravitasjon. Banar har form av eit kjeglesnitt. Krinsløp er ein ellipseforma eller sirkelforma bane. Andre moglege baneformar er parabel og hyperbel.

Den internasjonale romstasjonen i bane over jorda.

Sirkelbane endre

Sirkelforma banar har ein eksentrisitet på 0.

I ein sirkelforma bane er fart gjeve ved:

 

Der µ er massen til det sentrale objektet og r er radius.

Ellipsebane endre

Elliptiske har ein eksentrisitet på mellom 0 og 1.

I ein elliptisk bane er farta

 

Der a er store halvakse.

Alternativt kan dette skrivast

 

Der P og A er kortaste og lengste avstand til brennpunktet.

Parabelbane endre

Parabelbanar har ein eksentrisitet på akkurat 1

I ein parabellbane har objektet akkurat unnsleppingshastigheit. Avstanden vil gå mot uendeleg og farta mot null.

Hyperbelbane endre

Hyperbelbanar har ein eksentrisitet større enn 1.

Objekt i ein hyperbelbane vil når avstanden går mot uendeleg ha ei viss fart

 

Der   er fart i periapsen og   er unnsleppingshastigheita.

  Denne fysikkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.