Bibelprisen er ein pris oppretta av Det Norske Bibelselskap som årleg blir gitt til ein eller fleire personar for vørdsamt arbeid med å utvide og fornye bruken av Bibelen.

Mellom prisvinnarane har det vore fleire framståande aktørar innan kultur og politikk, men også personar innan samfunnssektoren som har arbeidd for å auke bibelkunnskapen i skulen og kyrkjelydane.

Det har vore ei hovudoppgåve for Bibelselskapet å leggje til rette for fornya bruk av Bibelen på brei basis, både på lokalt plan i kyrkja og i skulen, men òg innan kulturlivet og samfunnslivet nasjonalt. Det er på denne bakgrunnen Bibelselskapet har etablert Bibelprisen.

Bibelprisvinnarar:

endre

Bakgrunnsstoff

endre