Birkeland i Åsane

Birkeland er ein matrikkelgard i Åsane bydel i Bergen. Folketalet innanfor den gamle matrikkelgarden var 949 i 2001.[1] Det tettbygde området vert rekna som del av den samanhengjande tettstaden Bergen. Den austlege delen av innsjøen Langavatnet ligg innanfor grensene til garden.

Birkeland
stad
Land  Noreg
Fylke Hordaland
Kommune Bergen
Folketal 949 (2017)
Postnummer 5131-5132 NYBORG
Preposisjon Birkeland
Gardnummer 203

Frå slutten av 1980-åra kom det ein markant folkevekst i området, då det vart bygd bustadområde i den vestlege delen. Her er det bygd rekkjehus og einebustader. Her ligg også barne- og ungdomsskulen Kyrkjekrinsen skule.

Leiglendingane på garden kjøpte bruka sine frå jordeigaren i 1726. I 2006 var det framleis gardsdrift på eitt bruk, med kjøtproduksjon av storfe.

Kjelder Endra

Frode Fyllingsnes, Åsane - i fortid og nåtid (Bodoni forlag, 2007), s. 247-253

Fotnotar
  1. Frode Fyllingsnes, Åsane - i fortid og nåtid (Bodoni forlag, 2007), s. 248