Blindheim i Ålesund

strøk i Ålesund

Blindheim i Ålesund er ein matrikkelgard i tidlegare Borgund kommune og ein bydel i Ålesund. Blindheim har gardsnummer 17 i Borgund og Ålesund.

Garden Blindheim ligg for austenden av Åsefjorden, om lag 300 meter frå sjøen. Han ligg på sørsida av Oksnøya og har sidan 1960-åra vorte sterkt utbygt av byggefelt og handelsområde.

Vegkrysset mellom E 39 og Riksveg 60 er på Blindheim.

Kjelde endre

  • Harald Grytten: Byleksikon I, 1997