Bogesag har eit tynt sagblad som er spent opp i ein boge. På gamle bpgesager var bogen laga av tre, men på nyare sager er det vanleg med stålboge. Bogesager vart tidlegare nytta for felling av tømmer og for kapping av ved. Bogesager vert nytta for rått virke, så det er viktig å vika tennene i bladet.

Bogesag.

Galleri endre