Bolen (på latin truncus), på norsk òg kalla trunkus og torso, er eit anatomisk omgrep for overkroppen til mange dyr, mellom anna menneske, altså ein kropp utan ekstremitetar (lemmer) og hovud. I denne delen av kroppen ligg dei aller fleste organa. Bolen omfemnar både thorax og abdomen.

Den mannlege bolen.
Den kvinnelige bolen.