Brønnøysundregistera

Brønnøysundregistra er ein norsk forvaltningsetat med ansvar for ei rekke nasjonale kontroll- og registreringsordningar. Etaten sitt overordna mål er å bidra til auka økonomisk tryggleik og effektivitet både for næringslivet og i samfunnet generelt.

Brønnøysundregistra

Offisielt namnRegisterenheten i Brønnøysund
TypeForvaltingsorgan
VirkefeltNoreg
Skipa1. januar 1988[1]
Org.nummer974760673
DirektørLars Peder Brekk[2]
HovudkontorBrønnøysund
UndergrupperNærings- og fiskeridepartementet
EigarNærings- og fiskeridepartementet
Tilsette430 (2023)
Nettsidewww.brreg.no

Register endre

Brønnøysundregistra består av følgjande register:

 • Akvakulturregisteret
 • Ektepaktregisteret
 • Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)
 • Einingsregisteret
 • Føretaksregisteret
 • Frivilligregisteret
 • Gebyrsentralen
 • Gjeldsordningsregisteret
 • Jegerregisteret
 • Kommunalt rapporteringsregister
 • Konkursregisteret
 • Konkurskaranteneregisteret
 • Lotteriregisteret
 • Lausøyreregisteret
 • Oppgåveregisteret
 • Partiregisteret
 • Registeret for utøvarar av alternativ behandling
 • Reknskapsregisteret
 • Reservasjonsregisteret

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre