Brennpunkt i matematikk

I geometri er brennpunktet eit spesielt punkt som ein kan ta utgangspunkt i for å konstruere forskjellige kurver. Til dømes kan brennpunktet nyttast til å definere kjeglesnitt. Dei fire kjeglesnitttypane er sirkel, ellipse, parabel og hyperbel. I tillegg kan brennpunkta nyttast til å definere Cassinis oval og kartesisk oval.

Punktet F er brennpunktet for den raude ellipsen, den grøne parabelen og den blå hyperbelen.

Om to kjeglesnitt har same brennpunkt vert dei sagt å vere konfokal.

KjelderEndra