Brigader er ein militær grad som rangerer over oberst og under generalmajor, som alternativ til brigadegeneral.

I det norske forsvaret er distinksjonen forma slik.

Han blir som regel nytta av armear, flyvåpen og marineinfanteri, blant anna i Noreg, Storbritannia, Australia og New Zealand. Graden svarer til flaggkommandør i Sjøforsvaret.

Brigader blir rekna som den øvste feltoffisersgraden og er difor snarare ei høgare form for oberst enn ei lågare form for general, på same måten som kommandør (engelsk: commodore; i Noreg flaggkommandør) er i marinane. Graden har blitt tilkjent NATO-status som likeverdig med brigadegeneral, som er ein generaloffisersgrad.

Graden blei innført i Noreg i 1997 som erstatning for oberst I for å standardisere med resten av NATO. Det er fleire som har graden i Noreg, men berre brigader Eldar Berli leiar ein brigade.

Bakgrunnsstoff

endre