Butan

kjemisk sambinding
n-Butan
Nettoformel:C4H10
Kjemisk formel:CH3(CH2)2CH3
Fysiske egenskaper
Tettleik0,584 g/cm3 (gassfase)
Molvekt58,10 g/mol
Smeltepunkt:-138,3 ° C (101,325 kPa)
Kokepunkt:-0,5 ° C (101,325 kPa)
Identitetsnummer
CAS-nummer:106-97-8
-
2-Metylpropan, isobutan
Nettoformel:C4H10
Kjemisk formel:CH3CH(CH3)2
Fysiske egenskaper
Tettleik0,563 g/cm3 (gassfase)
Molvekt58,10 g/mol
Smeltepunkt:-159,6 ° C (101,325 kPa)
Kokepunkt:-11,7 ° C (101,325 kPa)
Identitetsnummer
CAS-nummer:75-28-5
For landet i Himalaya, sjå Bhutan.

Butan er eit hydrokarbon med fire karbonatom. Det kan framstillast frå råolje.

Butan har to isomerar, n-butan og 2-metylpropan. Den sistnemnde er òg kjend som isobutan.

Stoffet finst mellom anna i LPG. Andre bruksområde er som lightergass og som kjølemedium i kjøleskap og frysarar. Butan blir òg brukt som drivgass i ein del sprayboksar.

Modell av butan.

Bakgrunnsstoff endre

  Commons har multimedium som gjeld: Butan