Bystasjonen i Bergen

Bystasjonen i Bergen er eit knutepunkt i sentrum av byen for kollektivtransporten, med rutebussterminal og haldeplass for bybanen (Bystasjonen haldeplass), og med overbygd fotgjengarpassasje over til jarnbanestasjonen, som ligg aust for Bystasjonen.

Bystasjonen slik han såg ut før siste ombygginga. I dei tre høgdene over busshaldeplassane ligg parkeringshuset Bygarasjen.

Bystasjonen inngår i eit bygningskompleks som femnar om eit stort parkeringshus i tre høgder for personbilar, og eit kjøpesenter kalla Bergen Storsenter.