Cerium

grunnstoff med kjemisk symbol Ce og atomnummer 58

Cerium er eit grunnstoff med kjemisk symbol Ce, atomnummer 58 og atommasse 140,12. Det er eit lantanid.

Særskilde kjenneteiknEndra

Fysiske eigenskaparEndra

Smeltepunkt: 795 gradar celsius Kokepunkt: 3468 gradar celsius Densitet: 6,67 g/cm3

BrukEndra

Cerium vert brukt i legeringar og som katalysator.

HistorieEndra

Cerium vart oppdaga av Wilhelm von Hisinger, Jöns Jacob Berzelius og Martin Klaproth i 1803.

TryggleikEndra

Cerium kan reagera eksplosivt med sink. Reaksjonar med vismut og antimon er eksoterme.

BakgrunnsstoffEndra