Cerium

grunnstoff med kjemisk symbol Ce og atomnummer 58

Cerium er eit grunnstoff med kjemisk symbol Ce, atomnummer 58 og atommasse 140,12. Det er eit lantanid.

Særskilde kjenneteikn endre

Fysiske eigenskapar endre

Smeltepunkt: 795 gradar celsius Kokepunkt: 3468 gradar celsius Densitet: 6,67 g/cm3

Bruk endre

Cerium vert brukt i legeringar og som katalysator.

Historie endre

Cerium vart oppdaga av Wilhelm von Hisinger, Jöns Jacob Berzelius og Martin Klaproth i 1803.

Tryggleik endre

Cerium kan reagera eksplosivt med sink. Reaksjonar med vismut og antimon er eksoterme.

Bakgrunnsstoff endre