Opna hovudmenyen

Cerium

grunnstoff med kjemisk symbol Ce og atomnummer 58

Særskilde kjenneteiknEndra

Fysiske eigenskaparEndra

Smeltepunkt: 795 gradar celsius Kokepunkt: 3468 gradar celsius Densitet: 6,67 g/cm3

BrukEndra

Cerium vert brukt i legeringar og som katalysator.

HistorieEndra

TryggleikEndra

Cerium kan reagera eksplosivt med sink. Reaksjonar med vismut og antimon er eksoterme.

BakgrunnsstoffEndra