Sink

grunnstoff med kjemisk symbol Zn og atomnummer 30
For musikkinstrumentet, sjå zinke.
30 KoparSinkGallium


Zn

Cd
Generelle eigenskapar
Namn, kjemisk symbol,
atomnummer
Sink, Zn, 30
Kjemisk serie Transisjonsmetall
Gruppe, periode, blokk 12, 4, d
Tettleik, hardleik 7140 kg/m3, 2,5 (ikkje SI)
Utsjånad Blågrått
Sink
Atomeigenskapar
Atommasse 65,409 u (ikkje SI)
Atomradius (berekna) 135 (142) pm
Kovalent radius 131 pm
Ioneradius 74 pm (ladning: +2)
van der Waals radius 139 pm
Elektronkonfigurasjon [Ar]
Elektron per energinivå 2, 8, 18, 2
Oksidasjonstrinn (oksid) +2 (amfotært)
Krystallstruktur Heksagonal
Fysiske eigenskapar
Tilstandsform Fast stoff
Smeltepunkt 692,73 K (419,58°C)
Kokepunkt 1180 K (907°C)
Molart volum 9,16 cm3/mol
Fordampingsvarme 115,30 kJ/mol
Smeltevarme 7,38 kJ/mol
Damptrykk 10 Pa ved 670 K
Ljodfart 3850 m/s ved 25 °C
Diverse eigenskapar
Elektronegativitet 1,65 (Paulings skala)
Spesifikk varmekapasitet 388 J/(kg·K)
Elektrisk konduktivitet 16,9 MS/m
Termisk konduktivitet 116 W/(m·K)
Ioniseringspotensial 906,4 kJ/mol
1733,3 kJ/mol
3833 kJ/mol
Mest stabile isotopar
Iso-
top
Naturleg
førekomst
Halverings-
tid
 (ikkje SI)
NM NE MeV
(ikkje SI)
NP
64Zn 48,6% (stabilt)
65Zn (kunstig) 244,26 døgn ε (?) 65Cu
66Zn 27,9% (stabilt)
67Zn 4,1% (stabilt)
68Zn 18,8% (stabilt)
70Zn 0,6% (stabilt)
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt

Sink er eit metallisk grunnstoff med atomnummer 30 og kjemisk symbol Zn. Det er eit transisjonsmetall i gruppe 12 i det periodiske systemet.

Særskilde kjenneteikn

endre

Metallet vert mellom anna brukt til å verna stål mot korrosjon ved galvanisering eller bruk av offeranodar.

Sink vert stundom brukt til å stiva opp store orgelpiper.

Sinkoksid vert brukt som eit kvitt pigment.

Messing er ei legering av sink og kopar. Sink vert òg brukt i andre legeringar.

Historie

endre

Sink vart oppdaga av Andreas Marggraf i 1500.

Biologisk rolle

endre

Sink er eit viktig mineral for kroppen. Det er ein del av mange enzym. Sink finst mellom anna i kjøt og korn.

Viktige sambindingar

endre

Sjå også

endre

Bakgrunnsstoff

endre