ConocoPhillips

ConocoPhillips er eit internasjonalt energiselskap med hovudkontor i Houston i USA. Selskapet vart danna den 30. august 2002 ved ein fusjon av dei tidlegare amerikanske oljeselskapa Philips Petroleum Company og Conoco Inc.

Selskapet si kjerneverksemd er i spennet frå utvinning av olje og gass til marknadsføring og sal. Selskapet er i tillegg involvert i petrokjemisk industri.

Selskapet har verksemd i om lag 20 land i alle verdsdelar.

BakgrunnsstoffEndra