Cosinus er i matematikk ein trigonometrisk funksjon med symbol cos. Cosinus til ein vinkel er definert som forholdet mellom hosliggande katet og hypotenusen.

Sjå òg endre

Kjelder endre

«cosinus – matematikk» i Store norske leksikon, snl.no.