Opna hovudmenyen
Broom icon.png Denne artikkelen kan ha godt av ein språkvask, som reinskar opp målføringa og/eller innfører same språkstilen overalt.
Broom icon.svg Denne artikkelen kan ha godt av ei opprydding for å nå ein høgare standard og/eller for å verta i tråd med standardoppsettet. Sjå korleis du redigerer ei side og stilmanualen for hjelp.


Eit klassisk måleri av cowboyar malt av C.M. Russell

Ein cowboy er ein amerikansk kveggjetar.

Cowboyar passa på kvegflokken med lasso frå hesteryggen og var ofte heimefrå i lange periodar når kvegflokken skulle flyttast, til dømes i samband med auksjonar.

Kveggjeternes storhetstid var mellom 1850 og 1880. Særleg kjend er deres ledsagelse av enorme flokkar frå det sørlege Texas, særleg langs Chisholm Trail, til jarnbana i Kansas. Deretter overtok jarnbana kvegtransportene frå sjølve kvegdistrikta, og saman med ein massiv utryddelse av kveg på grunn av sjukdom, vart mange av gjeterne Arbeidsløyse.

Liknande ridende kvegdrivere og hestekarar har i Mexico vorte kalla vaqueros eller charros, i Venezuela llaneros, i Argentina og Uruguay gauchos, i Peru morochuco og piajenos, i Chile huasos og i Ecuador chargas.


KjelderEndra