Dei frisiske øyane

Dei frisiske øyane er ei øygruppe søraust i Nordsjøen som går frå aust mot vest langs kysten av Nederland og Tyskland.

Dei frisiske øyane (bortsett frå øyane i det tyske landkreiset Ditmarsken og i Danmark)

I lag med fastlandet rundt Tyskebukta dannar Dei frisiske øyane regionen Friesland, tradisjonelt heimland for frisarar.

Stundom vert og dei danske Vadehavsøyane rekna som ein del av Dei frisiske øyane. Dei ligg litt lenger nord på vestkysten av Jylland i Danmark, sjølv om dei ikkje er med i regionen Friesland.

Dei fleste av Dei frisiske øyane er verna gjennom eit internasjonalt naturreservat som vert samordna mellom Nederland, Tyskland og Danmark. Naturgass og olje vert derimot framleis vunne ut i havområda utanfor øyane, og elvemunningane til Ems, Weser og Elbe estuaries skipstrafikken her skapar stundom gnisningar mellom dyrelivsvern og økonomi.

Sjå òg Endra