Sundaøyene er ei øygruppe i det malayisk-indonesiske arkipelet i Søraust-Asia. Politisk er dei delt mellom statane Brunei, Aust-Timor, Indonesia og Malaysia. Sundaøyene vert oftast delet i to grupper; dei store Sundaøyane og dei mindre Sundaøyane. Fire av dei fem store Sundaøyane ligg vest for Wallace-linja, berre Sulawesi ligg aust om linja, dessutan har fire av dei fem øyane eit flatemål som er mykje større enn den største av dei mindre Sundaøyane; berre Madura er ei mindre øy.

Dei store Sundaøyane
Dei små Sundaøyane
  • Dei mindre Sundaøyane ligg søraust i det malayis-indonesiske arkipelet, alle saman aust for Wallace-linja. Dei største av desse er (alfabetisk):

Kjelder endre