Dei tolv store høgtidene i den ortodokse kyrkja

Dei tolv store høgtidene i den ortodokse kyrkja er tolv viktige høgtider i løpet av kyrkjeåret. Den aller største høgtida er påske (pascha), og dei tolv store høgtidene følgjer etter denne i tyding. Åtte av høgtidene er til ære for Jesus Kristus, medan fire av dei er vigde jomfru Maria som er Theotokos, eller 'Guds mor'.[1]

Russisk framstilling av dei tolv store høgtidene frå 1800-talet.

Kyrkjeåret byrjar i september. Dei tolv høgtidene er:

Kjelder endre

  1. Mother Mary og Ware, Kallistos, The Festal Menaion, s. 41. St. Tikhon's Seminary Press, 1998.