Ei delmengd A av ei mengd B er ei mengd som er slik at alle elementa i A også er element i B. Me skriv . Dersom me samtidig veit at A og B ikkje er identiske, så er A ei ekte delmengd av B og me skriv . Dersom A er ei ekte delmengd av B, så er ho også ei delmengd av B.

Eigenskapar endre

La   vera potensmengda til ei mengd  . Då induserer   ein partiell orden :

  •  
  • Dersom   og  , så er  .
  • Dersom   og  , så er  .

Vidare er   med likskap for  .

Døme endre

  • Dei rasjonelle tala er ei delmengd av dei reelle tala;  .
  • Ei kvar mengd A er ei delmengd av potensmengda  ;  .
  • Den tomme mengda   er ei delmengd av alle mengder;  .
  • (Ifølgje visse definisjonar:) Det naturlege talet 1 er ei delmengd av 2;  . Dette kan og skrivast som  .