Den aralsk-kaspiske senkinga

Den aralsk-kaspiske senkinga er ei senking i grenseområde mellom Europa og Asia rundt Aralsjøen dei nordlege områda av Kaspihavet. Delar av området øyrer til Aserbajdsjan, Russland, Kasakhstan, Usbekistan og Turkmenistan. Delen av området som ligg innanfor det kaspiske nedslagfeltet vert kalla den kaspiske senkinga. Aust for den kaspiske senkinga ligg eit ørkenområde kalla den turanske senkingina.

Kart over Kaspihavet og Aralsjøen. Det gule området indikerer nedslagsfeltet til Kaspihavet.

I Aserbajdsjan vert Kura-Aras-låglandet rekna som ein del av den aralsk-kaspiske senkinga.

KjelderEndra