Det internasjonale atomenergibyrået

Det internasjonale atomenergibyrået er ein internasjonal organisasjon oppretta den 29. juli 1957 for å fremja fredeleg utnytting av atomenergi og hindra bruk som atomvåpen. Organisasjonen har 137 medlemsstatar og hovudkvarter i Wien i Austerrike. På engelsk språk er det offisielle namnet på organiasjonen International Atomic Energy Agency, forkorta IAEA.

Det internasjonale atomenergibyrået sitt flagg

IAEA og generalsekretæren Mohamed ElBaradei mottok Nobels fredspris for 2005.

BakgrunnsstoffEndra