Det moderne gjennombrotet

Det, at en Litteratur i vore Dage lever, viser sig i, at den sætter Problemer under Debat.

Georg Brandes
Hovedströmninger I Det 19de Aarhundredes Litteratur, 1872

Det moderne gjennombrotet viser til ein periode i kunst- og litteraturhistoria rundt om lag 1870 der romantikken og poetisk realisme blei avløyst av realisme og naturalisme. Nemninga viser først og fremst til skandinavisk problematiserande litteratur, som i denne tida også fekk eit gjennombrot elles i Europa.

Ein reknar ofte Georg Brandes sine førelesingar ved Universitetet i København1870-talet som byrjinga av det moderne gjennombrotet.

Spire Denne litteraturartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.