Kunsthistorie

Kunsthistorie er historie knytt til utviklinga innan former for kunst frå oldtida til i dag. Med forskjellige former for kunst vert tradisjonelt meint målarkunst, arkitektur og skulptur, men det er òg vanleg å inkludera fotografi, formgjeving (design) og andre uttrykksformer. Faget kunsthistorie omfattar òg kulturminnevern og byplanlegging. Studiet av kunsthistorie inngår òg som del av andre fag, spesielt arkeologi.

Periodar innan kunsthistoriaEndra

Det er vanleg å dela kunsthistorien inn i periodar:

KunsthistorikararEndra

Kunsthistoria har tradisjonelt vore skildra som ei utviklingshistorie. Den første boka i allmenn kunsthistorie var Franz Kugler si (1808-1858) Handbuch der Kunstgeschichte skrive i 1842.

Andre viktige kunsthistorikarar er:

Andre emneEndra

BakgrunnsstoffEndra

LitteraturEndra