Det nasjonale gjennombrotet

Det nasjonale gjennombrotet viser til eit nytt medvit om og interesse for norsk kultur og identitet1840- og 1850-talet. Omgrepet blei laga av Moltke Moe i 1890-åra og lagt fram gjennom førelesingsserien Det nationale gjennembrud og dets Mænd.

Brudeferd i Hardanger, måla av Tidemand og Gude i fellesskap, illustrerer godt den nasjonalromantiske interessa for alt som vart rekna som genuint norsk.

Det nasjonale gjennombrotet heng saman med eit aukande medvit om nasjonal kultur, og blir gjerne knytt til nasjonalromantikken. Ein fatta særleg interesse for norsk bondekultur og brukte dette som inspirasjon for «høgkultur». Kjende figurar frå denne tendensen er folkeeventyrsamlarane Asbjørnsen og Moe, kunstmålarane Tidemand og Gude (som ofte arbeida saman på same målarstykket) og musikarane og komponistane Edvard Grieg og Ole Bull.

Kjelder Endra