Dodekaeder

polyeder med 12 sideflater

Dodekaeder er ein polygon med tolv sideflater, men vanlegvis er det meint eit regulært dodekaeder: ein platonsk lekam sett saman av tolv like, regulære pentagonale sideflater.

(animasjon)
Eit dodekaeder bretta ut over ei todimensjonal flate
Ein D12-terning er forma som eit dodekaeder.

Areal og volum endre

Overflatearealet A og volumet V av eit regulært dodekaeder med kantlengd a er:

 
 

Radius endre

Viss eit regulært oktaeder med kantlengde a, er radius til ei omskriven kule (ei som akkurat fyller ut heile figuren):

 

Radiusen av ei innskriven kule (ei som fyller ut akkurat så mykje ho kan inne i han) er:

 

Midtradiusen, der sideflata rører midten av alle kantane, er:

 

Dette kan òg bli skildra som:

 
 
 

der   er det gylne snittet.

Sjå òg endre