Dimensjon (frå latin målt) er fysisk utstrekking eler talet på uavhengige fridomsgrader noko har. Desse dimensjonane kan visa til rom eller til abstrakte verdiar, til dømes tid eller funksjon

Døme på dimensjonar endre

 
Eindimensjonal tråd.

Eindimensjonale ting endre

 
Todimensjonal sirkel.

Todimensjonale ting endre

 
Tredimensjonal kule,

Tredimensjonale ting endre

Nulldimensjonale ting endre

Fraktal endre