Dimensjon

Dimensjon (frå latin målt) er fysisk utstrekking eler talet på uavhengige fridomsgrader noko har. Desse dimensjonane kan visa til rom eller til abstrakte verdiar, til dømes tid eller funksjon

Døme på dimensjonarEndra

 
Eindimensjonal tråd.

Eindimensjonale tingEndra

 
Todimensjonal sirkel.

Todimensjonale tingEndra

 
Tredimensjonal kule,

Tredimensjonale tingEndra

Nulldimensjonale tingEndra

FraktalEndra