Ein platonsk lekam er ein konveks lekam som oppfyller desse krava:

  • Alle sideflatene er kongruente, og regelmessige.
  • Det same talet sideflater møtest i kvart hjørne.

Det finst fem forskjellige platonske lekamar.

Tetraeder Heksaeder
eller kube
Oktaeder Dodekaeder Ikosaeder

(animasjon)


(animasjon)


(animasjon)


(animasjon)


(animasjon)