Eckersbergmedaljen

Eckersbergmedaljen (dansk: Eckersberg Medaillen) er ei dansk utmerking som kvart år blir delt ut av Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster. Medaljen blir tildelt kunstnarar som har ytt ein innsats av høg kunstnarisk kvalitet innanfor den frie eller den bundne kunsten.

Eckersbergmedaljen er i bronse og vart innstifta i 1883 etter at Akademiet på hundreårsdagen for fødedagen til kunstmålaren og professoren C.W. Eckersberg (2. januar 1783) hadde vedteke å slå ein medalje til minne om han.[1] Medaljen vart utført av medaljør Harald Conradsen i 1888.

Første utdelinga fann stad i 1889. Det blir delt ut ei varierande mengd medaljar kvart år i april månad i samband med årsfesten til akademiet.

Inntil 1922 kalla ein medaljen for Aarsmedaillen og inntil 1923 kunne han òg tildelast i sølv.

Medaljen kan no berre mottakast éin gong. Inntil 1922 kunne ein motta han opp til to gonger.

Mottakarar - utval endre

Kjelder endre

  1. «Tilblivelse af medaljer» (på dansk). Det Kongelig Akademi for de Skønne Kunster. Henta 11. september 2016.