Eidangerfjorden

Eidangerfjorden er ein fjord i Porsgrunn kommune i Vestfold og Telemark. Han er 6 km lang, og strekkjer seg frå mellom Brevik og Sandøya, inn i Eidanger, til Nystrand. Den største øya er Kattøya inst i fjorden, ved camping- og badeplassen Olavsberget. Ved Nystrand ligg òg den landfaste Kotøya, som høyrer til «løpedronninga» Ingrid Kristiansen.

Fjordsystemet i Grenland

På austsida av fjorden finst fleire kommunale badeplassar, m.a. Seivall, Brønnstadbukta og Røra (Skien kommune). Ytst i fjorden, ved Brevik, finst utskipingshamn for sementfabrikken Norcem. Lenger inne, på vestsida, ligg tettstaden Heistad med Heistadstranda, og fleire mindre friområde.

KjelderEndra