Ekstragalaktisk astronomi

Ekstragalaktisk astronomi er ei grein av astronomi som omfattar objekt utafor vår eigen galakse, Mjølkevegen. Med andre ord er det studiet av alle astronomiske objekt som ikkje er dekt av galaktisk astronomi.

Galaksar i Hubble Deep Field.

Etter kvart som instrumenta har blitt betre, har ein kunne undersøke meir fjerntliggande objekt i større detalj. Det er derfor nytting å dele greina inn i nær-ekstragalaktisk astronomi og fjern-ekstragalaktisk astronomi. Førstnemnde omhandlar objekt som galaksar i Den lokale gruppa, som er nær nok til at ein kan få særs detaljerte analysar av innhaldet (t.d. supernovarestar).

Some tema er:

Kjelder endre