Ekstremvêret Agnar

Ekstremvêret Agnar var det første ekstremvêret i Noreg som fekk namn. Det var eit kraftig lågrykk som raste inn over kysten frå Nordmøre til Helgeland 12. oktober 1995. Stader i Nordmøre og Trøndelag målte vind opp i sterk storm (28,5 til 32,5 m/s), medan stader på Helgeland målte full storm (over 24,5 m/s).

Kjelder endre