Ententemaktene eller berre Ententen er ei nemning på dei landa som kjempa mot sentralmaktene under første verdskrig. Nemninga kjem av Entente cordiale (fransk for «hjarteleg avtale»), som var ei rad samarbeidsavtalar mellom Storbritannia og Frankrike inngått i 1904. Russland slutta seg til samarbeidet i 1906. Andre land slutta seg til ententemaktene i løpet av krigen.

Ententemaktene endre

Sjå òg endre