Det britiske imperiet

Det britiske imperiet er ei nemning på det britiske koloniveldet. Den engelske nemninga er «The British Empire». Nemninga 'imperiet' kjem av at dronning Victoria av Storbritannia fekk tittelen 'keisarinne av India'. Kong Georg VI av Storbritannia var den siste av dei britiske monarkane som titulerte seg 'keisar av India'.

Område som på eit tidspunkt har høyrt under Det britiske imperiet.

Imperiet har prega verda ved å gjera engelsk til eit internasjonalt språk, og til offisielt språk i mellom anna Eire (okkupert av Oliver Cromwell i 1649) Australia, USA, Canada, India og fleire land i Afrika og Karibia.

Utbreiing Endra

 
Det britiske imperiet på eit verdskart frå 1897.

På høgda i 1921 var desse statane med i imperiet:

Afrika Endra

Amerika og Atlanterhavet Endra

Antarktis Endra

Asia Endra

Europa Endra

Stillehavet Endra

Landområde som gjekk ut av imperiet før 1921 Endra

Gjenverande oversjøiske territorium Endra

I dag er berre nokre få område igjen under britisk styre, som regel fordi dei reknar seg som for små eller fattige til å vera sjølvstendige statar. Dei siste oversjøiske territoria er:

Oversjøiske territorium med høg grad av sjølvstyre Endra

Andre oversjøiske territorium Endra

Crown Dependencies i dei britiske øyane Endra

Desse landa er ikkje med i EU og har ikkje innverknad på den britiske utanrikspolitkken.

Sjå òg Endra

Bakgrunnsstoff Endra

  Commons har multimedium som gjeld: Det britiske imperiet