Dei allierte under den andre verdskrigen

Dei allierte var dei som kjempa mot aksemaktene (Tyskland, Italia og Japan) og deira allierte (Finland, Ungarn, Romania) i andre verdskrigen. Frå 1. januar 1942 gjekk Dei allierte òg under namnet Dei sameinte nasjonane.

Mørk grøn er allierte land før åtaket mot Pearl Harbor, lys grøn er allierte land etter Pearl Harbor, oransje er aksemaktene og land dei okkuperte og franske koloniar
Sjå òg Ententemaktene, «dei allierte» under den første verdskrigen

Hovudallierte endre

Medallierte endre