Entre le bœuf et l'âne gris

«Entre le bœuf et l'âne gris» (Mellom oksen og det grå eselet) er ein fransk julesong frå tidleg på 1500-talet. Han høyrer dermed til blant dei eldste julesongane me kjenner som framleis blir sungne. Songen er forma som ei voggevise for Jesusbarnet, som ligg i stallen «mellom oksen og det grå eselet». Vidare fortel han om korleis barnet søv mellom roser og liljer, i armane til jomfru Maria, medan «tusen englar» flyg rundtom.

Fransk julekrybbe med okse og esel.
Bysantinsk utskjering i elfenbein frå 500-talet. Nedst ser ein oksen og eselet som tilber barnet i krybba.

SymbolikkEndra

Oksen og eselet har vore vanlege å plassera i framstillingar av juleevangeliet. Det apokryfe evangeliet etter Pseudo-Matteus fortel at dei to dyra tilbad Jesusbarnet i stallen, og knyter det til Jesaja 1:3: «Ein okse kjenner eigaren sin, eit esel krubba til herren sin.»[1] Seinare soger fortel også at dei varma han med pusten sin. Oksen og eselet er blitt framstilde i kristne romerske utskjeringar. Dei har òg ein lang tradisjon i julekrybber, mellom anna brukte Frans av Assisi to levande dyr i si julekrybbe.

Roser og liljer er blomar særskild knytte til jomfru Maria i kristen symbolikk. Rosa kan også stå for paradiset medan lilja òg er knytt til Josef.

OmsetjingarEndra

Songen er omsett til svensk som «Fridfullt i drömmar» og til finsk som «Heinillä härkien kaukalon». Det finst fleire engelske omsetjingar, som «Shelter where ox and ass are one», «Twixt gentle ox and ass so gray» og «Here betwixt ass and oxen mild».

TekstEndra

Teksten er henta frå La grande bible frå 1854. I dag er det gjerne berre dei tre første versa som blir sungne.

Entre le bœuf et l'âne gris
Dort, dort, dort le petit fils,
Mille anges divins, mille séraphins
Volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour.

Mellom oksen og det grå eselet
sov, sov, vesle son.
Tusen av guds englar, tusen serafar
flyg rundt denne store kjærleiksguden

Entre les roses et les lys,
Dort, dort, dort le petit fils,
Mille anges divins, mille séraphins
Volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour.

Mellom rosene og liljene, osb.

Entre les deux bras de Marie,
Dort, dort, dort le petit fils,
Mille anges divins, mille séraphins
Volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour.

I armane til Maria, osb.

En ce beau jour solennel
Dort, dort, dort l'Emmanuel
Mille anges divins, mille séraphins
Volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour.

På denne vakre, høgtidssame dagen
sov, sov, sov Emmanuel, osb.

Entre les larrons sur la Croix
Dort, dort, dort le Roi des Rois
Mille juifs mutins, cruels assassins,
Crachent à l'entour de ce grand Dieu d'amour

Mellom tjuvane på krossen
sov, sov, sov, konge av kongar
tusen opprørske jødar, vonde drapsmenn,
spyttar rundt denne store kjærleiksguden

BakgrunnsstoffEndra

KjelderEndra