Opna hovudmenyen
Bølgjer i fase
Bølgjer som er faseforskyvd er ute av fase med kvarandre.

Faseforskyvning er ein skilnad i fase mellom to storleikar som varierer med same frekvens. Faseskilnaden kan variere med ein vinkel frå 0 til 360º eller frå 0 til 2π. Om faseforskyvinga er 180 grader (π radianar), så er svingingane sagt å vere i motfase eller antifase. Om to vekselverkande bølgjer møtes i eit punkt der dei er i motfase, så vil ein få øydeleggjande interferens.

Vekselstraum i ein kondensator er faseforskyvd 90° føre spenninga, og i ein sjølvinduksjonsspole 90° etter spenninga.

Tid vert stundom nytta (i staden for vinkel) for å uttrykke posisjonen i ein svingesyklus.

KjelderEndra