Femisk (av ferrum og magnesium) er eit omgrep nytta om mørke jarn- og magnesiumrike mineral som amfibolar, pyroksenar og olivinar. Det vert òg brukt om magmatiske bergartar som inneheld slike mineral som hovudbestanddel. Nemninga er eigenleg knytt til bergartene sine normative mineralinnhald.

Sjå ògEndra

KjelderEndra

  • Femisk. (14. februar 2009). I Store norske leksikon. Henta 14. februar 2014 frå http://snl.no/femisk.