Magnesium

grunnstoff med kjemisk symbol Mg og atomnummer 12
12 NatriumMagnesiumAluminium
Be

Mg

Ca
Generelle eigenskapar
Namn, kjemisk symbol,
atomnummer
Magnesium, Mg, 12
Kjemisk serie Jordalkalimetall
Gruppe, periode, blokk 2, 3, s
Tettleik, hardleik 1738 kg/m3, 2,5 (ikkje SI)
Utsjånad Sølvkvit
Magnesium
Atomeigenskapar
Atommasse 24,305 u (ikkje SI)
Atomradius (berekna) 150 (145) pm
Kovalent radius 136 pm
Ioneradius 65 pm (ladning: +2)
van der Waals radius 173 pm
Elektronkonfigurasjon [Ne]3s2
Elektron per energinivå 2, 8, 2
Oksidasjonstrinn (oksid) +2 (sterk base)
Krystallstruktur Heksagonal
Fysiske eigenskapar
Tilstandsform Fast stoff
Smeltepunkt 922 K (649°C)
Kokepunkt 1380 K (1107°C)
Molart volum 13,98 cm3/mol
Fordampingsvarme 127,6 kJ/mol
Smeltevarme 8,95 kJ/mol
Damptrykk 361 Pa ved 923 K
Ljodfart 4602 m/s ved 293,15 K
Diverse eigenskapar
Elektronegativitet 1,31 (Paulings skala)
Spesifikk varmekapasitet 1020 J/(kg·K)
Elektrisk konduktivitet 22,6 MS/m
Termisk konduktivitet 156 W/(m·K)
Ioniseringspotensial 737,7 kJ/mol
Mest stabile isotopar
Iso-
top
Naturleg
førekomst
Halverings-
tid
 (ikkje SI)
NM NE MeV
(ikkje SI)
NP
24Mg 78,99% (stabil)
25Mg 10% (stabil)
26Mg 11,01% (stabil)
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt

Magnesium er eit grunnstoff med atomnummer 12 og kjemisk symbol Mg. Det er eit jordalkalimetall.

Særlege kjenneteikn endre

Brannar i magnesium er vanskelege å slukka da metallet brenn både i nitrogen og karbondioksid. Magnesium brenn med ein klar, kvit flamme.

Bruk endre

Magnesium vert brukt som reduksjonsmiddel i produksjon av uran og andre metall frå salta deira.

Hydroksid, klorid, sulfat og sitrat av magnesium vert brukt i medisin.

Metallet vert brukt i legeringar.

Historie endre

Magnesium vart oppdaga av Sir Humphrey Davy i 1755.

Biologisk rolle endre

Magnesium er viktig for plantar og dyr. Nokre enzym er avhengige av magnesium for å verka rett.

Klorofyll inneheld magnesium.

Førekomst endre

Magnesium er det åttande vanlegaste grunnstoffet på jorda, men finst ikkje i fri form i naturen. Mange mineral inneheld magnesium. Dolomitt og magnesitt er to av desse.

Kjemi endre

I sambindingar har magnesium oksidasjonstrinn +2.

Magnesiumklorid ( ) og Magnesiumoksid (MgO) er vanlege magnesiumsambindingar.

Isotopar endre

Tryggleik endre

Magnesium reagerer eksotermt med luft og vatn.

Sjå også endre

Bakgrunnsstoff endre