Fjellet er ei lita bygd som ligg mellom Hjelmelandsvågen og Vormedalen i Hjelmeland kommune. Namnet kjem av at bygda ligg i ein høgtliggjande lang dal omkrinsa av fjell. Per 1. januar 2010 var folketalet i bygda 55. Fylkesveg 660 går gjennom bygda.

Fjellet
stad
Land Flag of Norway.svg Noreg
Fylke Rogaland
Kommune Hjelmeland
Postnummer 4139 HJELMELAND
Innbyggjarnamn fjellbu / fjellbuar
Preposisjon Fjellet

SysselsetjingEndra

Dei fleste som bur i bygda er eller har vore involverte i landbruk, men dei fleste har også måtta finna seg levebrød innanfor servicenæringane.

SkuleEndra

Bygda hadde eigen skule til og med skuleåret 1954/1955, og skulehuset fungerte deretter som bedehus, fram til det vart rive på midten av 1990-talet. Skuleborna på Fjellet har sidan 1955 sokna til skulen i Hjelmeland sentrum.

GardarEndra

Heggland, Hetland, Jørmeland, Bjelland og Breiland er gardane som høyrer til bygda.

FolketalsutviklingEndra

År Folketal
2001 50
2002 53
2003 52
2004 48
2005 51
2006 50
2007 47
2008 48
2009 53
2010 55
2011 55