Fjordsjø

Ein fjordsjø er ein type innsjø som oppstår når ein endemorene har demma opp noko av smeltevatnet, slik at det vert liggande att som eit vatn. Som oftast er ein fjordsjø lang og smal, slik som ein fjord.

Gjendevatn er ein fjordsjø i Jotunheimen.

Døme på fjordsjøar er:

FotnotarEndra