Flugesnappar

Flugesnappar, bokmål 'fluesnapper', er mellom anna nytta som namn på ein fugleart og på grupper av fuglar som snappar insekt i flukt:

På engelsk språk nyttar dei i tillegg omgrepet 'flycatcher' om andre fuglegrupper:

  • Tyrannar, familien Tyrannidae, ei anna gruppe insektetande fuglar med utbreiing i Amerika, familien har nokre artar med utsjånad som minnar om flugesnapparar i «den gamle verda»
  • Silkefuglar, familien Ptilogonatidae, på engelsk 'Silky-flycatchers'

Andre tydingar:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.