Folgefonna nasjonalpark

nasjonalpark i Vestland fylke, Noreg

Folgefonna nasjonalpark er ein nasjonalpark prega av den tredje største isbreen i Noreg. Baroniet i Rosendal ligg like utanfor nasjonalparken. Slottet er frå 1600-talet og har vore freda sidan 1920-åra. Dette er det einaste baroniet Noreg har hatt, og bygningane med den vakre, kringliggjande rosehagen er i dag ein av Noregs aller største turistattraksjonar.

Folgefonna nasjonalpark
nasjonalpark
Bondhusbreen15.jpg
Land Flag of Norway.svg Noreg
Fylke Vestland
Kommunar Etne, Kvinnherad, Ullensvang
Areal 545 km²
Oppretta 29. april 2005

Folgefonna nasjonalpark
60°0′0″ N 6°19′59″ E
Wikimedia Commons: Folgefonna

Nasjonalparken vart oppretta i 2005 og omfattar areal i Etne, Kvinnherad og Ullensvang i Vestland.

Vern og bruk av parkenEndra

Formålet med nasjonalparken er å:

  • ta vare på eit stort og tilnærma urørt naturområde, som sikrar heilskapen og variasjonen i naturen frå låglandet til høgareliggjande område med fjell og bre
  • ta vare på verdfull vassdragsnatur
  • sikre det biologiske mangfaldet med økosystem, artar og bestandar
  • sikre viktige geologiske førekomstar
  • sikre verdfulle kulturminne.

Ålmenta skal ha høve til naturoppleving gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv utan særleg teknisk tilrettelegging.

BakgrunnsstoffEndra