Foramen

Wikimedia-fleirtydingsside

Ein foramen (pl. foramina) er i anatomien ei nemning som blir bruka om ei naturleg opning.[1] Foramina i menneskekroppen verkar som ei opning der musklar, nervar, arteriar, vener og andre strukturar passerer for å kople ein kroppsdel til ein annan.

Den store sittebeinsopninga (farga raudt) er ein stor foramen i bekkenet

I hovudskallen hjå ryggbeinsdyr finn ein ei rekkje foramina, mellom anna foramen magnum. Foramina finn ein òg i ryggvirvlane i ryggsøyla, såkalla intervertebralforamina, som dannar ein kanal frå golvet til taket av knokkelen, der mellom anna ryggmergen passerer.

Døme på andre foramina er:

VariasjonarEndra

Ein studie frå 1988 undersøkte variasjonar i høgre og venstre foramen jugulare i 156 hovudskallar. I 69% av skallane var den høgre f. jugulare større enn den venstre, og i 23% var den venstre noko større. I dei attståande skallane var begge foramina like store.[2]

Sjå ògEndra

KjelderEndra

  1. Holck, Per (30. oktober 2014). «foramen». Store medisinske leksikon. Henta 26. februar 2015. 
  2. Sturrock, R.R. (Oktober 1988). «Variations in the structure of the jugular foramen of the human skull». Journal of Anatomy 160: 227–230. Henta 26. februar 2015.