Foreningen Norden

Foreningen Norden eller Foreningen NORDEN arbeider for auka samarbeid i Norden, m.a. ved å setje fokus på dei nordiske språka, kultur, historie og samfunnsliv i dei nordiske landa.

Foreininga vart oppretta etter 1. verdskrig i alle nordiske land. Den har to gongar vore foreslått til Nobels fredspris (i 1933 og 1934), men utan å motta den.

Dei einskilde nasjonale foreiningane samarbeider i Foreningerne Nordens Forbund (FNF). FNF har eit samla medlemstal på cirka 72 000 (i 2000). Sverige er den største foreininga med ca. 29 000 medlemmer, Åland den minste med 328. Foreningen Norden finst i Danmark (inklusive Sydslesvig), Sverige, Noreg, Finland, Island, Åland, Grønland og Færøyane.

Sjå ògEndra

BakgrunnsstoffEndra

ReferansarEndra