Franskmenn (fransk peuple français) er innbyggjarane i Frankrike og diasporaen deira, eller folk som har fransk som morsmål. Vallonar i Belgia og sveitsarar med fransk som morsmål pleier likevel ikkje å verte rekna som franskmenn.

Franskmenn gjennom tidene

Franskmennene bur hovudsakleg i Frankrike, men det finst også mange franskætta i til dømes USA, Canada og Nord-Afrika.

Kjelder endre