Fylkesveg 557
557
Strekning
Liavatnet – Straume i Bergen
Fylkesveg 557
Informasjon
Lengd 5,7 km
Status fylkesveg
Sjå òg Fylkesveg 557 (fleirtyding)

Fylkesveg 557 (Fv557) går mellom Liavatnet og Straume i Bergen. Veglengda er 5,7 km. Heile strekninga er under planlegging og bygging i ny trasé som firefelts motorveg. Vegen vil i den samanhengen òg verte forlenga frå Straume til Flyplassvegen.

Før 1. januar 2010 var vegen riksveg, etter at forvaltingsreformen trod i kraft har han status som fylkesveg.

Kommunar og knutepunkt endre

  Hordaland endre

Bergen
  Ny motorveg Liavatnet-Sandeidet (2. byggetrinn Ringveg Vest). Opnar 2013
  •   Videreføring av Knappetunnelen 2,8 km med arm til Sandeidet. Opnar truleg i 2013.
  • 558 Bjørndal
  • Fv282 frå Sandeidet til 540 Sælen
  •   Ny motorveg Sandeidet-Dolviken (1. byggetrinn Ringveg Vest). Opnar 2010
  •   540 Sandeidet
  •   556 Straume
  • Bakgrunnsstoff endre